Industri

Det er helt afgørende for en industrivirksomhed at undgå stop i produktionen. Maskinerne må ikke stå stille, og det kræver ventilationsanlæg og punktudsugning af høj kvalitet.

Som kunde har I krav på et ventilationsanlæg med en høj og stabil ydelse. Det kræver, at vi som udgangspunkt i fællesskab analyserer jeres behov og definerer en kravspecifikation til anlægget. Herefter fremstiller og installerer vi den løsning, der passer til jeres produktionsprocesser og samlet set bedst opfylder virksomhedens krav.

Ingen kunder en ens. Derfor bruger vi ofte vores viden om udsugning og ventilation til at udtænke individuelle kundeløsninger, der er baseret på forskellige standardprodukter og standardkomponenter. Det sikrer, at kunderne får de løsninger, de har brug for, samtidig med at priserne holdes på et fornuftigt niveau.

Løsninger til industrien
Rosenberg Ventilation leverer totalløsninger til mange forskellige typer industrier – bl.a. træindustrien, metalindustrien og plastindustrien.

Lavt energiforbrug
Kunderne efterspørger i stigende grad ventilationsanlæg, hvor de kan hente energibesparelser, skåne miljøet og leve op til forskellige miljøkrav. Her kan vi tilbyde en række forskellige løsninger – fx lavenergiventilatorer, frekvensomformere og systemer til indblæsning af erstatningsluft.

Lang levetid og høj driftsikkerhed
Ventilationsanlæg fra Rosenberg Ventilation er stabile og har en høj driftssikkerhed, så I undgår dyre produktionsstop. Vi tilbyder forebyggende vedligeholdelse og service på stedet via vores servicenetværk. Anlæggene lever naturligvis op til alle lovkrav.