Procesventilation og procesudsugning

 

Kravene til de forskellige ventilationssystemer kan være meget forskellige, da det ikke er de samme ting de skal ventilere.

Derfor opdeler man proces – og komfortventilation. Komfortventilation skal sørge for et godt indeklima, hvor procesventilation fjerner uønsket partikler.

Procesventilationen bliver koblet direkte på det sted, hvor forureningen dannes, eller der bliver suget så tæt på kilden som muligt. På den måde kan man fjerne meget forurening med ret små luftmængder.

Udover at fjerne farlige og forurenende stoffer, bruges denne type ventilation også til at fjerne overskudsvarme og damp.

Når vi udbyder denne type ventilation ved vi derfor vigtigheden af, at anlægget sikre et arbejdsmiljø der er sikkert og sundt for alle.

Procesventilation til alle brancher

Procesventilation ses i mange forskellige brancher. Laboratorier, fødevareindustrien, på skoler i sløjd- og fysisklokaler. I produktioner med malerarbejde og i træ, – plast – og metalindustrien har vi haft mange opgaver. Vi har også i en kommune udviklet en specialløsning på procesudsugning for deres kemikalielager på deres renovationscentral. Der findes derfor mange forskellige opgaver og løsninger. Vi i Rosenberg Ventilation specialiserer os i at tilpasse vores produkter til den enkelte kunde og branche.

Krav til procesudsugning

Vores mange års erfaring og stor viden omkring faget, gør at vi selvfølgelig har styr på de lovkrav der er omkring denne type ventilation.

Da procesventilation som nævnt, fjerner uønsket partikler, er det vigtigt at denne type anlæg opfylder de rette lovkrav, da det kan være direkte skadeligt for mennesker og miljøet.

Læs mere om disse lovkrav her.

Energivenlige løsninger

Det er vigtigt for os at lave energivenlige løsninger til vores kunder. Industri- og erhvervsventilation er ofte anlæg der skal opfylde flere behov og generere store luftmængder. Det betyder derfor man kan have et stort energiforbrug og det kan have store omkostninger. Vi går derfor altid ind for en løsning der samtidig også er mest energibesparende.