Skoler, institutioner og sundhed

Mange problemer med indeklimaet gør sig gældende på tværs af brancher og arbejdspladser, men hver arbejdsplads har også sine egne problemer.

På skoler og i børnehaver og andre institutioner får man dårlig luft, hvis ikke der er tilstrækkelig udluftning. Der skal naturligvis luftes ud med jævne mellemrum, og så skal ventilationsanlægget have de rette dimensioner og udskifte luften tilstrækkeligt.

I laboratorier på skoler og sygehuse kan der være forurening fra kemiske stoffer, og de kan være sundhedsskadelige. Her kræves der indkapsling, ventilation og udsugning, så de skadelige stoffer bliver fjernet.

Ligesom problemerne med dårlig luft er individuelle, så er løsningerne det også. Behovet for ventilationen afhænger bl.a. af, hvor mange mennesker der opholder sig i rummene, og hvilke aktiviteter, der foregår. Bygningernes generelle tilstand har også indflydelse på ventilationsløsningen.

Rosenberg Ventilation kan bistå med en behovsafdækning i forhold til jeres konkrete situation samt naturligvis projektering, fremstilling og installation af ventilationsanlægget.