Kontor og administration

Hvordan er klimaet på din arbejdsplads? Et dårligt indeklima kan forsage sygedage og mindske koncentrationen

Vi kender alle at lufte ud med naturlig luft. Vi åbner vinduet og får frisk luft ind i rummet.

Desværre er det ikke nok til at skabe et optimalt indeklima. Luften skiftes ikke nødvendigvis, temperaturen i rummet kan man ikke kontrollere og andre forhold i vejret som for eksempel vind, kan gøre det endnu mere besværligt at lufte ud med frisk luft.

Lugtgener man vil fjerne, kan måske endda forværres hvis der også er lugtgener udefra.

På arbejdspladser kan der være mange faktorer der gør at indeklimaet ikke er optimalt

  • Computere, printere og kopimaskiner udblæser ozon, micropartikler, papirstøv og varme, der er med til at forringe luften.
  • Papirer og mapper kan også forårsage generende støv, ligesom afgasning fra inventar og byggematerialer bidrager til en dårlig luftkvalitet.
  • Mange mennesker i rummet kan skabe lugtgener og varme.
  • Mados og lugte fra kantiner og personalestuer.
  • Kolde vinterdage eller varme solskinsdage gør det svært at opretholde en behagelig temperatur.

Problemer med indeklima og luftkvalitet på kontoret kan derfor have mange årsager, og som regel er problemerne en kombination af flere faktorer. Det er afgørende for luftkvaliteten, at ventilationsanlægget kører rigtigt, så luften hele tiden udskiftes.

Med et mekanisk luftskifte som et ventilationsanlæg giver, sikre man et jævnt og oftere luftskifte.

Man fjerner lugtgener og kan opretholde en ønsket temperatur.

Vi ved vigtigheden af et optimalt indeklima

Behovet for ventilation på kontoret er meget individuelt og afhænger bl.a. af balancen mellem lokalestørrelse og antal personer, aktiviteten i rummene, kontormaskiner og afgasning af byggematerialer og inventar. Den rette ventilation skal sikre, at luften i kontoret til enhver tid er ren og frisk. Vi har stor erfaring indenfor komfortventilation og er bekendt med alle lovkrav indenfor ventilation, der skal opfyldes for en arbejdsplads

Rosenberg Ventilation kan bistå med en behovsafdækning i forhold til jeres konkrete situation og naturligvis projektering, fremstilling og installation af ventilationsanlægget.